REKVALIFIKAČNÍ KURZ – STRÁŽNÝ
kód NSK 68-008-E

Nabídka realizace akreditovaného rekvalifikačního kurzu

STRÁŽNÝ/STRÁŽNÁ, kód NSK 68-008-E

Program akreditovaného rekvalifikačního kurzu STRÁŽNÝ/STRÁŽNÁ je zaměřen na rozsah znalostí, vědomostí a dovedností potřebných pro složení písemné a ústní zkoušky profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění, kterou absolvent kurzu prokáže svou odbornou způsobilost k výkonu povolání strážný/strážná (recepční) získáním „Osvědčení o profesní kvalifikaci strážný“.

Pro výkon povolání strážného/strážné je od 1. srpna 2012 podmínkou předložení „Osvědčení o profesní kvalifikaci strážný“ zaměstnavateli, na základě přílohy č. 5 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

Na základě udělené akreditace MŠMT č.j. MSMT-3952/2022-2 ze dne 28. 03. 2022 nabízíme provedení rekvalifikačního vzdělávacího programu

STRÁŽNÝ/STRÁŽNÁ v rozsahu 40 hodin teoretické výuky,

zakončený závěrečnou zkouškou profesní kvalifikace.

Rekvalifikašční kurz je určen pro účastníky, kteří mají ukončené základní vzdělání. 

Termín kurzu:  20. 03.  - 24. 03. 2023 (výuka od 08,00 do 15,00 hodin)

Výuka v průběhu kurzu je zaměřena na všechny zkušební otázky zpracované MV ČR pro  písemnou a ústní část zkoušky profesní kvalifikace strážný/strážná. Na závěr kurzu obdrží absolvent kurzu „Osvědčení o rekvalifikaci“. Ihned po ukončení kurzu následuje zkouška profesní kvalifikace strážný, a pokud žadatel podmínky zkoušky splní, je mu vydáno „Osvědčení o profesní kvalifikaci strážný“.

Místo konání: AMOS-Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o., Krajinská 230/31, České Budějovice, (orientační body – Náměstí Přemysla Otakara II. - restaurace Masné krámy - budova Komerční banky - pasáž mezi Krajinskou a Českou ulicí).

Cena rekvalifikačního kurzu je stanovená pro rok 2022 na částku 8.000,- Kč bez DPH při účasti minimálně 5 účastníků kurzu.

V případě, že je účastník kurzu vysílám příslušným pracovištěm Úřadu práce na základě "Smlouvy o rekvalifikaci" jsou účastníkovi kurzu hrazeny náklady na rekvalifikační kurz, včetně zkoušky profesní kvalifikace strážný, kód NSK 68-008-E, a jízdné z místa bydliště do Českých Budějovic a zpět po dobu trvání rekvalifikačního kurzu.

Na základě požadavku je možné pro účastníky rekvalifikačního kurzu zajistit ubytování po dobu RK v hotelu v centru Českých Budějovic za cenu 800,- Kč/osoba/noc.

Více informací k akreditovanému rekvalifikačnímu kurzu STRÁŽNÝ/STRÁŽNÁ získáte na telefonním čísle 776 055 470, případně nám můžete napsat své dotazy na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Termín dalšího kurzu:      květen 2023 

OBJEDNÁVKA KURZU na www.vzdelavani-amos.cz  - rekvalifikační kurzy, nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podrobné informace o akci

Název akce STRÁŽNÝ - REKVALIFIKAČNÍ KURZ - 40 HODIN
Identifikační číslo (ID) 01595199
Témata akce STRÁŽNÝ, PROFESNÍ KVALIFIKACE, REKVALIFIKACE, REKVALIFIKAČNÍ KURZ, ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE STRÁŽNÝ, kód 68-008-E
Další informace o akci REKVALIFIKAČNÍ KURZ - ROZSAH 40 HODIN – PO SKONČENÍ REKVALIFIKAČNÍHO KURZU NÁSLEDUJE ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI - PROFESNÍ KVALIFIKACE STRÁŽNÝ (KÓD NKS:68-008-E). ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE STRÁŽNÝ NENÍ SOUČÁSTÍ KURZU, ALE JE ZAHRNUTA DO CENY KURZU! ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE STRÁŽNÝ JE PROVÁDĚNA PO UKONČENÍ KURZU.
Rozsah akce (v hodinách) 40
Typ akce Běžný typ akce
Rekvalifikace na základě Akreditace MŠMT (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy) - podle zákona č. 435/2004 Sb. , č.j. MSMT-3952/2022-2 ze dne 28.03.2022
Celková cena kurzovného bez DPH 8.000,00 CZK
Poznámka k ceně kurzovného CENA STANOVENA PŘI MINIMÁLNÍ OBSAZENOSTI AKCE 5 ŽADATELŮ. PRO ZÁJMCE O INDIVIDUÁLNÍ KURZY BUDE CENA STANOVENA SMLUVNĚ.
Místo konání Krajinská 230/31, 370 01 České Budějovice
Země Česká republika
Region Jihočeský kraj
Kontaktní osoba / Kontakt Mgr. Bc. MILAN VESELÝ, TEL.: 776 055 470, E-MAIL: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datum zahájení 20. března 2023
Datum ukončení 24. března 2023
Doba trvání 40 HODIN
Frekvence opakování 1 x v kalendářním měsíci
Forma akce REKVALIFIKAČNÍ KURZ
Maximální počet 15 ŽADATELŮ
Minimální počet 5 ŽADATELŮ

 

Doplňkové informace

Zaměření akce (číselník dalšího vzdělávání) 861 Ochrana majetku a osob
Profesní kvalifikace z NSK (zák. č. 179/2006 Sb.) 68-008-E
Cílová skupina RK je určen pro všechny, zejména pro tyto cílové skupiny:
  • zaměstnanci vykonávající ostrahu majetku a osob
  • nezaměstnaní vedení na úřadech práce
  • ženy a muži (nad 50 let a více)
  • senioři (nad 65 let)
  • osoby pobírající invalidní důchod
  • osoby se zdravotními handicapy
  • osoby vracející se na trh práce
  • absolventi středních škol
Vstupní požadavky 18 let 
Způsob ukončení akce ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE STRÁŽNÝ
Certifikát o ukončení akce Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu a po složení zkoušky odborné způsobilosti „Osvědčení o získání profesní kvalifikaci strážný", kód 68-008-E
Mezinárodně uznávaný certifikát ANO

 

Poskytovatel

Název AMOS – Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o., České Budějovice 1
Ulice Krajinská 230/31
Obec České Budějovice
PSČ 370 01
Země Česká republika
Region Jihočeský kraj
Telefon +420 776 055 470
Fax  
E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webová stránka www.vzdelavani-amos.cz
Podrobné informace o subjektu Vzdělávací zařízení s akreditací MŠMT, autorizovaná osoba MV pro zkoušky odborné způsobilosti profesní kvalifikace Strážný i Detektiv koncipient
Jméno kontaktní osoby Mgr. Bc. Milan Veselý
Telefon kontaktní osoby +420 776 055 470
E-mail kontaktní osoby Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Rekvalifikace

Informace o akreditaci rekvalifikační akce akreditace MŠMT (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy) - podle zákona č. 435/2004 Sb.
Činnost Strážný
Ze dne 28.03.2022
Platnost do 06.04.2025
Číslo jednací MSMT- 3952/2022-2

 prihlaska

Akreditace

 

Partneři

aivd small

© 2013 AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz