• Management a marketing

  • Řízení lidských zdrojů

  • Komunikace

  • Sociálně patologické jevy ve společnosti

  • Sociální pedagogika

  • Sociální politika

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO)

  • Informační technologie a výpočetní technika

Partneři

aivd small

© 2013 AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz