OSOBNÍ PROFIL

Základem pro naši práci v oblasti psychologického poradenství je jedinečná metoda Barvy života, jejímž základem je psychologicko diagnostická technika Barvově-Slovních Asociací. Stručně o metodě Barvy života praxi:
Barvy života jsou kombinací:

  • psychologické techniky Barvově-Slovních Asociací (BSA)
  • psychologické teorie Objektově-Komunikační Analýzy Vědomí (OKAV)
  • moderní počítačové technologie
  • stovky tisíc realizovaných snímků osob poskytujících bázi pro porovnávání v ČR

Jde o zcela jiný a nový přístup k diagnostice i intervencím, než jak je známe z klasické klinické psychologie či psychiatrie. Barvy samotné jsou uznávanou psychologickou metodou již velice dlouho. Autorem metody, je český psycholog Jiří Šimonek, který využil zkušeností, teoretické práce a praxe mezinárodně uznávaného vědce a psychologa Maxe Lüschera, a vše propojil do Lüscherova barvového testu.

Je to v současnosti jedna z nejdokonalejších v typologii osobnosti, zdokonalená a používaná v současnosti předními světovými psychology. Umožňuje pochopit zákonitosti svého chování a chování ostatních lidí v našem okolí. Je využíváná v oblasti partnerských a rodinných vztahů (pomůže vám např. pochopit myšlení a chování partnera), v oblasti podnikání (poznání spolupracovníků, obchodních partnerů) ke zlepšení vztahů, komunikace a předcházení konfliktů, a také při hledání osobnostního rozvoje. Abychom mohli porozumět druhým lidem, je nutné  poznat nejprve sebe sama.

Na Vaší cestě k úspěchu Vám pomohu v hledání osobnostního rozvoje, v motivování, nastavování příznivého klimatu v týmu, vzdělávání zaměstnanců a plánování profesních kariér, při hodnocení a budování týmů nebo při vyhledávání a výběru pracovníků vhodných pro danou funkci.

Mgr. Milan Veselý

Kvalifikace: Absolvent studia sociální pedagogiky a psychologie na Univerzitě Hradec Králové. Dlouholetá praxe ve státní správě a soukromé sféře v oblasti psychologické diagnostiky (posuzování osobní způsobilosti k výkonu profese, diagnostika patologických a rizikových projevů chování), školení, vzdělávání, poradenské činnosti v oblasti sociálně patologických jevů.

 

O nás


1

Psychologické služby
pro osoby


2

Psychologické služby
pro zaměstnavatele


3

Poradenství pro
vzdělávací zařízení


4

Psychologicko-pedagogické
služby


5

Školení a vzdělávání
zaměstnanců


6

Osobní profil


7

Ceník
psychologických služeb


8

Kontakt


9

Partneři

aivd small

© 2013 AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz